Never let it be said that Kiwis don't have a way with words.

Today, for Maori Language Week, the Herald looks at some of our memorable one-liners and reworks them.

1. We knocked the bastard off (Kua eke ki te taumata, kua tae ake maua ki te rangi tuhaha, ki te paepae o Rehua).

2. Keep cool 'til after school (Kia tau te mauri).

3. She'll be right (Kei te pai, kei te tiakina tatou e te Atua).

4. Sweet as (E pai ana).

5. I'm beached bro ... I'm beached as (Kua paea au ki uta ... kua paearau e hoa).