The New Zealand Herald, in collaboration with Māori Television and the Māori Language Commission, is marking New Zealand's 40th Maori Language Week with Māori words and phrases for a different theme each day.

What time is your flight (bus, train)?
Āhea tō wakarererangi (pahi, tereina)?
Do you have your ticket?
Kei a koe tō tīkiti
I can't find my ticket (passport, boarding pass)!
Kua ngaro taku tīkiti (puka uru whenua, puka whakauru)
Did you pack your own bag?
Nāu tō tueke/pēke i whakakī?
Are we there yet?
Kua tae rānei tātou?/ Kua tae anō tātou?
I can't wait to get there.
Hīkaka katoa au ki te haere.
Catch you on the flipside
Hei te tau tītoki
Where is the taxi stand?
Kei whea te tūnga tēkehī?
What is the taxi number?
He aha te nama wāea o te tēkehī?
Put your seatbelt on.
Whakamaua tō tātua noho.

Words - Kupu

Flight

Rerenga

Advertisement

Bus

Pahi

Train

Tereina

Ticket

Tīkiti

Passport

Puka uru whenua

Advertisement

Boarding pass

Puka whakauru

Bag

Pēke/Tueke

Taxi

Tēkehī

Seatbelt

Tātua noho