Prime Minister John Key talks to Newstalk ZB's Leighton Smith about the Denniston Mine decision.