Prime Minister John Key talks to Newstalk ZB's Leighton Smith about Treaty settlements and Waitangi Day.