Waitangi Day celebrations at Orakei Domain / Video by Jason Oxenham