White House pleased Senate Dems 'come to their senses' / AP