Will Smith freestyles while Doug E Fresh beat boxes